Om Nordreisa kommune

NORDREISA HISTORIELAG

Nordreisa Kommune

 

Nordreisa kommune ligger i Nord-Troms. Kommunen har i underkant av 5000 innbyggere. I utstrekning er kommunen den største i Troms med 3437 km2. Kommunesenteret er Storslett med kommunehus, helsesenter, kirke, videregående skole og et stort utvalg av butikker. Det andre tettstedet er Sørkjosen, med havn, hotell og flyplass. Ellers er det spredt bebyggelse og små bygder. Jordbruket har stått sterkt i Nordreisa, og er fremdeles en viktig næringsvei. Reisa nasjonalpark utgjør en stor del av kommunens ubebygde areal, og kommunen har status som nasjonalparkkommune. Storslett har status som nasjonalparklandsby.

Befolkningen i kommunen er et resultat av ”de tre stammers møte”. Samisk og finsk (kvensk) tilbys som andrespråk både i grunnskole

og videregående skole.

 

http://www.nordreisa.kommune.no

Velkommen til hjemmesiden til Nordreisa Historielag!