Om Nordreisa Historielag

NORDREISA HISTORIELAG

Om Nordreisa Historielag

 

Historielaget ble startet i 2003, på initiativ fra Hanne Krogstad og Kari Digre. I Nord-Troms fantes det allerede et felles historielag, men mange lokalhistorieinteresserte ønsket også å kunne delta på et mer lokalt plan. Mange av medlemmene er medlemmer både av Nordreisa og Nord-Troms historielag.

Vi utgir ikke årbok, men vårt styremedlem Kari Digre har i samarbeid med Nord-Troms museum utgitt mange lokalhistoriske skrifter og bøker. Vi har også et langtidsprosjekt om å utgi en Nord-Troms historie. Manuskriptet (skrevet av Alf Eirik Heggelund) er nesten ferdig, men korrekturlesing, redigering, kilder og bildemateriale gjenstår.

Aktivitetene i løpet av et år er vanligvis to åpne møter med foredrag, årsmøte med foredrag, samt deltakelse på kulturminnedagen i september. For tiden holder vi på med kartlegging av krigsminner i kommunen. Vi bidrar også med hjelp til slektsforskere og andre som trenger hjelp til å finne personer eller steder i Nordreisa.

Vi har pr. 01. januar 2017 39 medlemmer, samt et æresmedlem (Kari Digre). Årskontingenten er kr. 150.

 

Styret består i 201 av:

Olav Rokne Erichsen ( kontaktperson). Styremedlemmer: Steinar Salo, Inger Giæver, Christina Lund, Algeir Røyland og Kirsti Hansen-Krone.

 

Ta kontakt med leder eller et styremedlem dersom du vil bli medlem eller har innspill!

Velkommen til hjemmesiden til Nordreisa Historielag!