Hjem

NORDREISA HISTORIELAG

Aktiviteter

Det er inngått en (uskreven) intensjonsavtale med Nord-Troms museum og Nordreisa bibliotek om samordning av relevante arrangementer, som lagets medlemmer har vært inviterte til. Så langt har dette vært:

2016

2. februar: foredrag om funn fra arkiv om krigsfangene på Gorosomoen ved Lise Brekmoe, og Oddmund Henriksen fortalte om sine opplevelser under 2. verdenskrig.

 

8. februar åpnet utstillinga "Margrethe Kreutz' historie" i forbindelse med samefolkets dag.

Samme dag holdt Ivar Bjørklund foredrag om forfatteren Anders Larsen i Nordreisa folkebibliotek.

 

11. februar kom Torleif Lyngstad på besøk til Halti - hans bok "Veien til Sverige" kom ut like før jul og skildrer historiene til de som flyktet til Sverige fra Nord-Troms og Finnmark i løpet av krigen.

 

24.februar Registrering av samiske bygninger i Nord-Troms

Medlemsmøte 4. november i Nord-Troms Museums nye lokaler på Halti. Lise Brekmoe tok oss i mot og viste rundt.

 

Forfattermøte 1. september med Britt Karin Larsen (I samarbeid med Nordreisa bibliotek)

 

«Brent jord» Foredrag og boklansering ved Asbjørn Jaklin (i samarbeid med Nordreisa bibliotek) 3. oktober.

 

Dagkinovisning av «Kongens Nei» (i samarbeid med Nordreisa Kino) 4. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminnedagene er den norske delen av European Heritage Days (EHD), et felles initiativ fra Europarådet og Europakommisjonen som omfatter alle signaturstatene til den Europeiske Kulturkonvensjonen under mottoet: «Europa, en felles kulturarv». Dagen markeres hvert år i midten av september. Formålet med kulturminnedagen er å bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Velkommen til hjemmesiden til Nordreisa Historielag!